Asset 2-100.jpg

İstanbul’un ilçeleri/semtleri için logo çalışılması istense...

Ama ismi dışında hiç brief verilmese...

Ve çalışmayı yapacak tasarımcının bu lokasyonlar hakkında hiç fikri olmasa...

 

Bu sorulardan yola çıktık ve en düz anlamıyla semt isimlerini logolara dönüştürdük.  Tüm tasarım süreci kendi üslubumuz ve isimlerin referanslarının bir sonucu. Çıkan sonuçlar estetik ve eğlenceli olsa da bu semtleri ne kadar çağrıştırdığı tartışmaya açık. Çünkü doğru ve nitelikli sonuçlar için doğru brief şart. Zaten brief’siz istenen her iş tartışmaya açık değil mi?

 

Projenin ismi de hem bu brief kazasının, hem de eskiden ilçeler için kullanılan kaza kelimesinin referansı. Güle eğlene yaptık, güle eğlene bakmanız ve doğru brief’ler vermeniz dileğiyle!

PROJE Şener Soysal

TASARIMLAR Hilal Topkaraoğlu, Fatma Karslıoğlu, Melisa Özdilek, Şener Soysal

sadeliği, işlevselliği, rastlantısallığı ve tipografiyi      seviyoruz.

Baht. Design Studio.

Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası

No:5/2 Beyoğlu/İstanbul

mail@baht.design   |     +905057156167