“İYİ Modeli sağlıklı ve mutlu bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi için kuruluşlara yol gösterici bir rehberdir. Bu rehber kuruluşlara iş yaşamını iyileştirme çerçevesinde hangi konuları nasıl ele alacağı, uygulayacağı ve uygulamaların nasıl değerlendirileceği yönünde bir sistematik sunar.”

Yeşilay İYİ Programı için kurumsal sunumlar ve web sitesi hazırladık.

sadeliği, işlevselliği, rastlantısallığı ve tipografiyi      seviyoruz.

Baht. Design Studio.

Sadi Konuralp Cad. Nejat Eczacıbaşı Binası

No:5/2 Beyoğlu/İstanbul

mail@baht.design   |     +905057156167